بدون نیاز به هیچ‌گونه سپرده وثیقه‌ای به یک تاجر همتا به همتا BingX تبدیل شوید. با اولین معامله همتا به همتا خود، از بسته هدیه‌ای به ارزش $88 بهره‌مند شوید.