نحوه بهینه‌سازی پایداری شبکه برای تجربه معاملاتی پیشرفته