قراردادهای فیوچرز استاندارد | حالت مارجین ایزوله و مارجین کراس (جدید)