موضوع: بینگ‌اکس جفت ارز معاملاتی OVO(OVO) را به لیست اسپات اضافه می‌کند