فیوچرز پرپچوال و فیوچرز استاندارد BingX، جفت‌ارز TOMO/USDT,SFP/USDT را لیست می‌کند