فیوچرز پرپچوال و فیوچرز استاندارد BingX، جفت‌ارز CELO/USDT,ASTR/USDT را لیست می‌کند