فیوچرز پرپچوال و فیوچرز استاندارد BingX، جفت‌ارز TRB/USDT را لیست می‌کند