موضوع: بینگ‌اکس جفت ارز معاملاتی Tidalflats(TIDE) را به لیست اسپات اضافه می‌کند