موضوع: بینگ‌اکس جفت ارز معاملاتی MEVFree(MEVFREE) را به لیست اسپات اضافه می‌کند