موضوع: بینگ‌اکس جفت ارز معاملاتی Tipcoin(TIP) را به لیست اسپات اضافه می‌کند