موضوع: بینگ‌اکس جفت ارز معاملاتی MicroVisionChain(SPACE) را به لیست اسپات اضافه می‌کند