موضوع: بینگ‌اکس جفت ارز معاملاتی SATS-BRC20(SATS) را به لیست اسپات اضافه می‌کند