معاملات فیوچرز استاندارد| درک محاسبات مربوط به سود و ضرر برای جفت‌ارزهای معاملاتی، با استفاده از ارز متقابلی غیر از USDT