[اولین بار در جهان] کوین Bitcoin Wizards(WZRD) در اسپات BingX لیست خواهد شد