[اولین بار در جهان] کوین BUILD(BUILD) در اسپات BingX لیست خواهد شد