محاسبات درباره‌ی سفارش بازار، سفارش فعال‌سازی و سفارش حد سود/حد ضرر (فیوچرز استاندارد)