Bagaimana Cara Melihat Riyawat Penarikan? Bagaimana Cara Menangani Penarikan Yang Belum Diterima?