ENJ/USDT、MANA/USDT、SAND/USDT、CHZ/USDT取引ペアの取扱開始に関する発表