Kennisgeving over de Compensatie voor de Anomalie van Marktgegevens op 2023-08-29