Traderzy | Kodeks postępowania oraz mechanizm nagród i kar