Przykład obliczania ceny indeksu - przewodnik unikania scam wicku