การคัดลอกตามโพซิชั่น - จำกัดโพสิชันของกลุ่มผู้คัดลอก