บทช่วยสอน BingX | คำแนะนำสำหรับบันทึกการถอนและการถอนที่ไม่ได้รับ