เทรดเดอร์รายใหม่จะได้รับผู้ก๊อบปี้อย่างรวดเร็วได้อย่างไร