ช่องทางใดที่สามารถช่วยให้เทรดเดอร์เพิ่มการเปิดเผยได้