ประกาศเกี่ยวกับความผิดปกติของข้อมูลตลาดในวันที่ 2023-08-29