การบำรุงรักษาและอัปเกรดระบบบริการลูกค้า BingX ในวันที่ 17-03-2567