เหรียญ Aerodrome Finance(AERO) จะถูกลิสต์บน BingX Spot