เหรียญ PUPS (Ordinals)(PUPS) จะถูกลิสต์บน BingX Spot