[เปิดตัวแรกในโลก] เหรียญ TEH EPIK DUCK(EPIK) จะถูกลิสต์บน BingX Spot