[เปิดตัวแรกในโลก] เหรียญ Bitcoin Wizards(WZRD) จะถูกลิสต์บน BingX Spot