เทรดเดอร์ | ข้อห้ามในก๊อปปี้เทรดดิ้งผ่านแพลตฟอร์มของบุคคลที่สาม