[เปิดตัวแรกในโลก] เหรียญ real fast(SPEED) จะถูกลิสต์บน BingX Spot