เหรียญ RSIC•GENESIS•RUNE(RUNECOIN) จะถูกลิสต์บน BingX Spot