[เปิดตัวแรกในโลก] เหรียญ Caitlyn Jenner(JENNER) จะถูกลิสต์บน BingX Spot