[เปิดตัวแรกในโลก] เหรียญ pepe in a memes world(PEW) จะถูกลิสต์บน BingX Spot