เหรียญ Engines of Fury(FURY) จะถูกลิสต์บน BingX Spot