เหรียญ Script Network(SCPT) จะถูกลิสต์บน BingX Spot