[เปิดตัวแรกในโลก] เหรียญ Mother Iggy(MOTHER) จะถูกลิสต์บน BingX Spot