เคล็ดลับการป้องกันไม่ให้เข้าใจผิดกับสัญญาณการซื้อขาย "ทางการ" ใดๆ