6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yapılan veri işleme ve yurtiçi/yurtdışı aktarımlarına ilişkin açık rıza beyanıdır.