BingX công bố bằng chứng dự trữ được xác minh với Mazars