BingX sẽ bổ sung ngoại hối, chỉ số và hàng hóa cho Hợp đồng tiêu chuẩn