Hợp đồng BingX sẽ điều chỉnh thông số thang đòn bẩy cho BTC/USDT và ETH/USDT