ARB ra mắt lần đầu trên Spot | Hợp đồng BingX hôm 23/03/2023