Bạn không nhận được tin nhắn SMS mã xác thực từ BingX? Đây là những điều bạn cần làm