Hợp đồng vĩnh viễn | Tính năng Giá đảm bảo độc quyền được ra mắt để ngăn thua lỗ do trượt giá