BingX sẽ hỗ trợ nâng cấp mạng và hard fork BNB Smart Chain (BEP20) (28/08/2023)