Giao dịch P2P | Sự kiện dành riêng cho VND: Giảm giá 10% khi mua USDT, thời gian có hạn!