Giao Dịch Sao Chép Bị Trì Trệ Do Dịch Vụ Của Binance Có Bất Thường Hôm 03/01/2024